Wat houdt een individuele coaching in?

 • Een sessie duurt ongeveer 1 uur.  De tijdsduur kan, in voorafgaand onderling overleg, steeds aangepast worden. 
 • Bij het slot van elke sessie wordt nagegaan wat deze sessie je opgeleverd heeft en hoe je wenst aan de slag te gaan met deze inzichten.  In een volgende sessie starten we met een stand van zaken. Zo ontstaat een cyclisch proces waar je jezelf, onder begeleiding, stuurt in groei.
 • Positief Educatief heeft respect voor de eigenheid van elk individu en concentreert zich op een duurzame ontwikkeling van binnenuit.
 • Positief Educatief heeft beroepsgeheim. Je vragen en de eventuele latere gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld.
 

Bart Pieters

 • complimentencoach voor leerkrachten
 • praktijklector/leergroepbegeleider aan de lerarenopleiding lager onderwijs (Odisee Campus Waas)
 • gelukkige papa van 3 kinderen

Individuele coaching

Ben jij als leerkracht op zoek naar concrete bevestiging of feedback? 
Wat zijn jouw sterktes of waar liggen jouw uitdagingen? 
Hoe kom je (opnieuw) met een lach voor de klas te staan? 
Waar haal jij energie uit?

Tijdens de eerste kennismaking of het intakegesprek wordt je vraag naar coaching verkend. Er worden samen duidelijke doelen voorop gesteld en er volgt een voorstel van actieplan. Het aantal gesprekken hangt o.a. af van de aard van je vraag. 

Groei, discretie, transparantie en 'kijken zonder oordeel' vormen het fundament van deze coaching.

 

Coaching

Methode: GROW + Inspirerend coachen (Jef Clement)

Wie
 • startende leerkrachten
 • leerkrachten met nood aan bevestiging/feedback
 • groei-georiënteerde leerkrachten
 • leerkrachten met een onvoldoende op het functionerings/evaluatiegesprek (Onderwijs Vlaanderen)
Individueel, plaats en data
 • Koutermolenstraat 77, 9111 Belsele, België
 • op aanvraag 
Team

De specifieke vraag naar ondersteuning voor een team wordt op gepaste wijze verkend.
Positief Educatief vindt het belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beginsituatie om de beoogde doelen te bereiken.
Bij complexe opdrachten volgt eventueel een afstemmingsgesprek.
Er komt een voorstel van aanbod, timing en prijs.Prijs

€40/uur