En de winnaar van de Teachers Compliment Challenge 2019 is ...
... de 
OLV Presenatie Plezantstraat - Sint-Niklaas!