Aan de hand van concrete voorbeelden en filmmateriaal verkennen wij de verschillende onderdelen en technieken van het communicatieschema. 
We kruipen als het ware in het 'hoofd' van de zender/ontvanger en stemmen hierop de keuze van het juiste kanaal, codering en de boodschap af.  Dit aangevuld met heel concrete tips en trics omtrent het geven van een slechtnieuws boodschap, het leiden van een oudercontact, de keuze van de juiste communicatievorm, enzovoort.

Het theoretisch kader is gebaseerd op de GROW-methodiek, NLP en verbindend communiceren.
Je krijgt online gratis toegang tot (bestaande) concrete materialen.


 

Communiceren met ouders e.a.!

Ontdek de 'geheimen' van het communicatieschema in functie van een vlotte communicatie met ouders (collega's en kinderen).
Via enkele eenvoudige technieken wordt communiceren 'kinderspel'.   

 

Tijdens deze vorming leer je:  

  • het communicatieschema concreet analyseren in functie van ‘communiceren met ouders (collega's en kinderen)’;
  • enkele communicatietechnieken toepassen om jouw communicatie met ouders e.a. te optimaliseren.

Bart Pieters

  • complimentencoach voor leerkrachten
  • praktijklector/leergroepbegeleider aan de lerarenopleiding lager onderwijs (Odisee Campus Sint-Niklaas)
  • papa van 3 kinderen

Vorming

Praktijk gekoppeld aan theorie, met beeld- en casusmateriaal


Wie

Iedereen actief in het onderwijs.


Individugericht , plaats en data
  • woensdag 9 november 2022:   
  • 9.00 - 12.00
  • Sint-Niklaas
Teamgericht

Op aanvraag via info@positiefeducatief.be


Prijs 

  • €75 pp (min. 5 - max. 20 deelnemers)