Aan de hand van concrete voorbeelden en filmmateriaal verkennen wij de verschillende onderdelen en technieken van het communicatieschema. 
We kruipen als het ware in het 'hoofd' van de zender/ontvanger en stemmen hierop de keuze van het juiste kanaal, codering en de boodschap af.  De verworven inzichten en technieken worden ingeoefend via enkele rollenspelen.  

Het theoretisch kader is gebaseerd op de GROW-methodiek, NLP en verbindend communiceren.
Je krijgt online gratis toegang tot (bestaande) concrete materialen.

Tijdens het laatste deel van deze workshop staan we stil bij de 'do's' en de 'don'ts' bij (verbale) agressie.

 

Communiceren met ouders e.a.!

Ontdek de 'geheimen' van het communicatieschema in functie van een vlotte communicatie met ouders (collega's en kinderen).
Via enkele eenvoudige technieken wordt communiceren 'kinderspel'.   

 

Tijdens deze vorming leer je:  

  • het communicatieschema concreet analyseren in functie van ‘communiceren met ouders (collega's en kinderen)’;
  • enkele communicatietechnieken toepassen;
  • oorzaken, vormen en de fasen van agressie beschrijven;
  • do’s en don’ts bij verbale agressie inzetten of vermijden.

Bart Pieters

  • complimentencoach voor leerkrachten
  • praktijklector/leergroepbegeleider aan de lerarenopleiding lager onderwijs (Odisee Campus Sint-Niklaas)
  • papa van 3 kinderen

Vorming

Praktijk gekoppeld aan theorie, met beeld- en casusmateriaal


Wie

Iedereen actief in het onderwijs.


Individugericht , plaats en data
  • woensdag 24 februari 2021:   9.30 - 12.30: Sint-Niklaas of online
Teamgericht

Op aanvraag via info@positiefeducatief.be


Prijs 

€65 pp (min. 7 - max. 20 deelnemers)