Terugkomdag Outdoor Education

Een mix van gezonde fysieke buitenactiviteiten, 

omgevingsonderwijs en sociale/persoonlijke ontwikkeling.

#CORONAPROOF

Hoe meer je aan Outdoor Education doet, hoe vlotter het gaat.
Zowel voor jou als leerkracht, als voor jouw leerlingen die het als een verlengstuk van je les gaan zien, maar dan in een activerende en fijne opzet. Om outdoor education levendig te houden voorzien we heel graag een terugkomdag. Net zoals de voorgaande workshop gaan we terug concreet aan de slag, maar is de opzet tweeledig. Misschien ging je zelf aan de slag met OE en heb je ervaringen of oefeningen die je wenst te delen.
We overlopen deze heel graag. Verder wil je misschien OE-mogelijkheden verkennen voor een specifieke graad, een bepaald vak, of wil je het klashouden verder fijn stellen? Wanneer je deze vragen of wensen op voorhand doorstuurt, proberen we ze graag in een concrete activiteit te gieten, die we de dag zelf uitvoeren.Tijdens deze vorming leer je:  

 • de doelen en meerwaarde van outdoor education;
 • een aantal (organisatorische) tips hoe je concreet met OE aan de slag kan in je klas;
 • dat je OE kan inzetten voor het herhalen van leerstof,
  het inoefenen van automatismen,
  het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden,
  tot zelfs filosoferen en probleemoplossend denken;
 • dat je OE kan inzetten in een groene omgeving alsook op een grijze speelplaats.
 • leer je van elkaar binnen deze lerende gemeenschap.

Na deze vorming kan je:
 • concreet en laagdrempelig aan de slag met OE in je eigen klaspraktijk.
 • collega's inspireren en motiveren.
 • OE inzetten als mogelijk alternatief binnen heel het corona gebeuren.

Filip Mennes

 • lector wereldoriëntatie aan de lerarenopleiding lager onderwijs
  (Odisee Campus Waas)
 • onderzoeker binnen ‘Beestenbril’
 • auteur van handboek natuurwetenschappen en techniek (Acco)
 • teacher in the outdoors

Vorming

Praktijk gekoppeld aan theorie, met beeld- en casusmateriaal


Wie

Iedereen die reeds de basisworkshop Outdoor Education volgde.


Individugericht , plaats en data
 • woensdag 14 oktober 2020:  9.30 - 12.30: Sint-Niklaas (Belsele)
Teamgericht

Op aanvraag via info@positiefeducatief.be


Prijs 

€60 pp (min. 7 - max. 20 deelnemers)


Inspiratie en/of materiaal