Concreet aan het werk rond meten en metend rekenen

Hoe onderbouw je inzichtelijk referentiematen en zinvolle herleidingen, in het bijzonder voor oppervlakte en volume?

 

Ondervind je bij de leerlingen problemen in verband met maatgevoel?
Kan je wel wat tips gebruiken om referentiematen bij de leerlingen te doen 'leven'? Lukken de herleidingen moeizaam en ontbreekt het de leerlingen aan inzicht? Nood aan actieve en inzichtelijke lessen meten en metend rekenen voor de derde graad, in het bijzonder voor oppervlakte en volume?
Ga je graag actief en concreet aan de slag met kinderen? Dan is deze workshop iets voor jou! Je krijgt de kans om ideeën en suggesties uit te wisselen voor een concrete uitwerking in de klaspraktijk.

 
 

Tijdens deze vorming leer je:  

 •  zicht krijgen op de leerlijn met betrekking tot meten en metend rekenen en het belang van referentiematen;
 • de mogelijkheden en beperktheden van concrete materialen die je kan inzetten om het maatgevoel bij leerlingen aan te wakkeren;
 • in functie van een specifiek doel binnen het leerdomein meten en metend rekenen een gericht activiteitenaanbod uit te werken;
 • hoe leerlingen herleidingen uitvoeren op basis van het inzicht ‘hoe groter de maateenheid, hoe kleiner het maatgetal’;
 • hoe een correcte verwoording en het gebruik van vaktaal een belangrijke voorwaarde is om leerlingen inzicht te laten krijgen in meten en metend rekenen.

  Na deze vorming kan je:
 • meten en metend rekenen concreet aanpakken in de lagere school;
 • de verworven inzichten delen in het schoolteam om tot een doorgaande
  leerlijn te komen met betrekking tot herleidingen en referentiematen.

Truus Verstocken

 • praktijklector wiskunde aan de lerarenopleiding lager onderwijs
  (Odisee Campus Waas)
 •  auteur wiskundemethode zWISo
 

Vorming

Praktijk gekoppeld aan theorie, met beeld- en casusmateriaal


Wie

 • Iedereen actief in het lager onderwijs, ook voor leerkrachten uit de 1e en de 2e graad!
  Zorgleerkrachten en directies
 • Zorgleerkrachten en directies


Individugericht , plaats en data
 • woensdag 28 april 2021:  9.30 - 12.30: Sint-Niklaas
Teamgericht

Op aanvraag via info@positiefeducatief.bePrijs 

€65 pp (min. 7 - max. 16 deelnemers)

 

Recensie/feedback na voorgaande sessie:

 •  Nuttige, bruikbare informatie toepasbaar in de 3e graad. 
  Actief werken, geen saaie uitleg.
 • Veel zelf ondervinden/DOEN = zeer tof !
 • Meteen te gebruiken in de klaspraktijk.  
 • Het deed deugd, heel verfrissend om op een andere manier terug aan de slag te gaan.  Duidelijk gebracht!
 • Ga hierover zeker met collega's praten en dingen uitproberen.